Skip to main content
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 Register as a User |

Acmhainní/ Resources

Áiseanna/ Facilities

Tá an t-ionad dea-fheistithe le háiseanna agus acmhainní nua-aimseartha

The centre is well-equipped with modern facilities and resources

Seomraí Cruinnithe/ Meeting Rooms

Tá neart seomraí cruinnithe san ionad chun freastal ar ghrúpaí móra agus beaga

The centre has numerous meeting rooms to cater for large and small groups

Fótachóipeáil & Ceangal/ Photocopying & Binding

Cuireann an t-ionad seirbhísí fótachóipeála agus ceangail ar fáil

The centre offers photocopying and binding services