This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 | Register as a User |

User Login

Seoladh

Address

Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall
Donegal Education Support Centre,
Urlár 2/3, Cé 1
Floor 2/3, Pier 1,
Sráid na Céibhe
Quay Street
Baile Dhún na nGall
Donegal Town
Co. Dhún na nGall
Co. Donegal
ÉIRCHÓD: F94A526
EIRCODE: F94A526


Guthán Phone: 353 - (074) 97 23487
Faics Fax: 353 - (074) 97 23787
Rphost Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cúrsaí

Courses

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Eolas tábhachtach maidir le fógraí ríomhphoist/ Important info regarding Email notifications

Mura bhfuil tú ag fáil fógraí ríomhphoist maidir le háirithintí cúrsaí srl, d'fhéadfadh sé gur dhíchláraigh tú ó ríomhphoist idirbheartaíochta. Cláraigh arís le do thoil anseo Athchláraigh agus deisigh m'fhógraí ríomhphoist (Ní dhéanfar thú a chlárú do nuachtlitreacha nó margaíocht).

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

 

Urlár 2/3, Cé 1, Sráid na Céibhe, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall
Floor 2/3, Pier 1, Quay Street, Donegal Town, Co. Donegal